Упоредо са животом наше школе живи и њен лист "КОРАЦИ".
Пре 48 година угледао је светлост дана његов први број створен ентузијазмом писца Јураја Тушјака, тадашњег наставника наше школе.
Све ове године остаје и опстаје прилагођавајући се условима и времену, као неодвојиви део живота школе.
На страницама "Корака" нашли су своје место: литерарни и ликовни млади ствараоци, најдаровитији учесници такмичења из разних научних области, забележени су "звездани" тренуци из живота наше школе и зато их ученици са великим задовољством читају.
Свима онима који су нашем школском листу даривали део свог слободног времена, душе и разумевање, једно велико ХВАЛА.

Редакција "Корака"

 Кораци бр. 180 од 30. 05. 2012.