Продужени боравак је специфична делатност школе. Окупља децу од 1. до 4. разреда.
Деца долазе у две смене, у зависности од почетка и завршетка редовне наставе.

У продуженом боравку осигурано је време за организовано учење, вежбање, одмор, рекреацију
и разноврсна слободна занимања. Свакодневно пишемо домаће задатке и припремамо се за наставу.

1

2

Оспособљавамо се за самосталан рад. Развијамо упорност, истрајност и креативност у раду.
Негујемо другарске односе. Помоћ учитеља огледа се у мотивисању, објашњењу и бодрењу сваког ученика.

Времена увек има за развој стваралачких способности као што је цртање, рецитовање, певање, глума, плес...

3

4

Игра је основа активности у боравку.

5

Изван учионице свакодневно посећујемо школску библиотеку, користимо фискултурну салу,
боравимо на свежем ваздуху.

6

Деца користе компјутер, играчке, телевизор и бројне друштвене игре, а све у складу са жељама и склоностима.

7

Међу нашим активностима, наравно, нађе се времена и за разне друге културне садржаје...

Посета Градској библиотеци у Бачкој Паланци...

8

9

Заједно проводимо најлепше тренутке...

Free Lightbox Gallery