"БИБЛИОТЕКА - ХРАМ КУЛТУРЕ - РИЗНИЦА ЗНАЊА - ЖИВОТ УМОВА"

Историјат: Школска библиотека је основана 1977. године. Оформљена је уз помоћ Градске библиотеке "Вељко Петровић" из Бачке Паланке. Библиотеку је од дана оснивања водило више колега, наставника. 2002. године посао библиотекара преузела Александра Шкорић - школски библиотекар.

Библиотека остварује своју васпитно-образовну, културну и информативну делатност.

Циљеви библиотеке:

- да прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење књиге и друге изворе информација;
- да промовише књигу и читање;
- да обезбеди отворен приступ људском знању;
- да едукује кориснике за самостално коришћење извора информација;


Библиотека је организована као централна школска библиотека без тзв. кабинетских библиотека. Целокупан простор који заузима библиотека је приступачан свим корисницима, издвојен и удаљен од извора буке тако да се може несметано радити. Просторија је једна (површине 33,44 м2) и у њој је адекватно попуњен простор:

- простор за смештај и издавање библиотекарског фонда,
- читаонички простор, и
- простор за рад библиотекара.


"Књиге богате мој живот, улепшавају га, остављају неизбрисиве трагове".

1

Библиотечки фонд састоји се из два дела (фонда) - ученичког и наставничко сарадничког. Укупан број књига према инвентарној књизи је 10720. Од тога је прошле школске године расходовано 695 неактуелних библиотечких јединица и измештено у другу просторију. Периодично школа успева да обогати постојећи књижни фонд углавном помоћу сопствених средстава, а нешто и као поклон књига од стране појединаца којима се захваљујемо. Они који имају могућности или жељу, могу школској библиотеци поклонити књиге - нама би оне сигурно биле корисне. У плану је обнова фонда савремене дечије књижевности и референсне збирке.


Некњижни фонд - Некњижна грађа се налази по кабинетима, а само један део новонабављене некњижне грађе налази се у библиотеци.

Периодичне публикације

У библиотеци имамо следеће наслове:

- Настава и васпитање
- Педагошка стварност
- Природа
- Школа и друштво
- Педагошки рад
- Летопис Матице српске
- Савремена школа
- Ревија школства
- Учитељ
- Педагогија
- Наша школа
- Иновације у настави
- Уникат
- Slovensky jazyk а литература в сколе.

Активности - Према годишњем програму планиране многе активности у току школске године:

- "Данас је важан дан" - обележавање значајних датума, годишњица рођења познатих писаца, уметника, јубилеја и сл.
- Октобар - МЕСЕЦ КЊИГЕ, као и сваке године спроводи се акција прикупљања књига и друге активности: изложба граничника, ликовних радова ученика на тему "Моја омиљена књига", итд.
- Час - "Планирај своје време" - IV разред
- Квиз првака
- Читање стрипа - II разред
- Изложбе нових књига, тематске изложбе везане за одређене садржаје, изложбе књига којима се препоручују књиге за читање
- Промоције књига
- Програм обуке ученика за самостално коришћење библиотеке и библиотечко - информацијске грађе (по разредима)

У СВЕТУ КЊИГА - МЕЂУ КЊИГАМА - О КЊИГАМА

"КЊИГЕ СУ ЦВЕЋЕ У ВРТУ ЖИВОТА КОЈЕ НЕ ПРЕЦВЕТАВА. ОНЕ СУ БЕСКРАЈНО ПРОЛЕЋЕ"

Најчитаније књиге - листа десет најчитанијих књига по избору читалаца:

1. "Робинсон Крусо" Данијел Дефо
2. "Мали принц" Антоан де Сент - Егзипери
3. "Песме" Јован Јовановић Змај
4. "Бајке" А.С. Пушкин
5. "Бајке" Х.К. Андерсен
6. "Глас дивљине" Џек Лондон
7. "Дечије енциклопедије"
8. "Бајке" Гроздана Олујић
9. "Песме" Десанка Максимовић
10. "Приповетке" Бранко Ћопић

"ЧИТАЊЕ УЗДИЖЕ ДУШУ"

*************************************************************

"КАО СТАБЛО МЛАДИМ ГРАНАМА, КЊИГЕ МИ ДАЈУ СОКОВЕ, БУДЕ У МЕНИ ОНО ШТО СЕ УЋУТАЛО ИЛИ ЗАСПАЛО, ГРАДЕ ОНО ШТО ЈЕ ПОРУШЕНО"

*************************************************************

"ЧИТАЈУЋИ КЊИГЕ - ПУТУЈЕМО СВЕТОМ"

КРЕНИТЕ СА НАМА У СВЕТ КЊИГА, НЕКА КЊИГА БУДЕ НАША И ВАША КАРТА ЗА СВЕТ.

Овај позив упућују Вам чланови библиотечке дружине.

 2

3

4

Дружина обухвата ученике од IV - VIII разреда који показују посебна интересовања за рад школске библиотеке. Задатак ове дружине је да код ученика развија љубав према књизи, да их оспособи да самостално користе књиге и остале изворе знања, да им омогући да се ближе упознају са библиотечком делатношћу и библиотечко-информативним системом и организацијом рада своје библиотеке, других библиотека и матичне библиотеке. Децембра 2005. године чланови дружине са библиотекаром осмислили и реализовали свој први библиотечки часопис "Извор", па потом свих ових година учествују у припреми и изради школског листа "Кораци". Низ других активности обављају чланови библиотечке дружине, као нпр. уређивање паноа уз значајне датуме, приређивање изложби нових књига, тематских изложби, прикупљање исечака из новина (занимљивости, критике) и сл.

У БЛИЖОЈ ИЛИ ДАЉОЈ БУДУЋНОСТИ - Следећи корак је у оживљавању рада школске библиотеке односно библиотека без "зидова" - компјутер у библиотеци тј. библиотека у компјутеру (картотека, каталози) и приступ интернету. Самим тим библиотека ће поред неговања културне и образовне делатности, применом информационе технологије проширити своју делатност и квалитет услуга.